Pályázatok

A 4X4 TUNING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a „Gyakornokok alkalmazása a 4X4 TUNING Kft.-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2019-04283 azonosítószámú pályázata során 7 784 206.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt keretében 2 fő 25 év alatti fiatal foglalkoztatására került sor a cég Bélapátfalva, IV. Béla út 3/b. szám alatti székhelyén.

A felvett gyakornokok Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító munkakörben kerültek foglalkoztatásra 2019.12.02. és 2021.01.11. között. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bérköltségére, valamint eszközbeszerzésre került felhasználásra. A projekt megvalósítása során 1 fő szakember került kijelölésre, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltött be a gyakornokok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott gyakornokok 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatunkat.

A projekt eredményeként 2 fő gyakornok, valamint 1 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül. A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A projekt 2019.12.02-án kezdődött, a projekt fizikai befejezésére 2021.01.11-én került sor.