Adatkezelési tájékoztató

A 4×4 Tuning Kft., mint adatkezelő („Adatkezelő”) tiszteletben tartja az általa üzemeltetett weboldal és katalógus (www.4x4tuning.hu és aloldalai) felhasználói („Felhasználó” vagy „Érintett”) személyiségi jogait, így különösképpen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében meghatározott adatvédelmi előírásokat, és e szabályokat tevékenysége ellátása során magára nézve minden esetben kötelezően alkalmazza és irányadónak tekinti a jelen dokumentumban foglaltakkal együtt.